Naar inhoud

Sterilisatie

Heb je een FBTO Zorgverzekering en de module Gezinsplanning aanstaan? Wij vergoeden de kosten van sterilisatie in een ziekenhuis. Ook vergoeden wij de kosten van sterilisatie door een huisarts bij de mannelijke verzekerde.

Wat is sterilisatie?

Een sterilisatie is een operatie waardoor je onvruchtbaar wordt. Je kunt dan geen kinderen meer krijgen.

Wat vergoedt de basisverzekering in 2020?

Je krijgt geen vergoeding uit de basisverzekering. Je krijgt wel een vergoeding vanuit de aanvullende module Gezinsplanning.

Wat vergoedt de aanvullende module Gezinsplanning?

In totaal krijg je met de module Gezinsplanning maximaal € 250,- vergoed per kalenderjaar, per verzekerde. Soms zijn de kosten hoger dan de vergoeding. Het verschil betaal je dan zelf.

Let op: onze aanvullende module Gezinsplanning heeft een maximale vergoeding per kalenderjaar, per verzekerde. Heb je dit jaar al eerder zorg gebruikt uit de module? Dan kan het zijn dat je het maximum bedrag, of een deel van het maximum bedrag hebt opgemaakt.

Waar kan ik naar toe?

Voert een huisarts de sterilisatie uit? Dan vergoeden wij de kosten alleen, als de huisarts voldoet aan de voorwaarden van de Nederlandse Zorgautoriteit en Achmea. Wij vergoeden geen hersteloperaties om een sterilisatie op eigen verzoek ongedaan te maken.

 

Heb je de sterilisatie in een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum? Dan kan het zijn dat een deel van de behandeling onder het eigen risico valt. Dit geldt voor het 1e consult of voor de nacontrole. Als na het 1e consult de sterilisatie niet binnen 90 dagen plaatsvindt, dan wordt het 1e consult los gedeclareerd en valt het consult onder de basisverzekering. Als de nacontrole van de sterilisatie na meer dan 42 dagen na de operatie plaatsvindt, wordt de nacontrole ook los gedeclareerd. Ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra zijn namelijk wettelijk verplicht om binnen deze termijnen te declareren.

 

Heb ik eigen risico?

Je betaalt voor een vergoeding uit de aanvullende module geen eigen risico, met uitzondering van het 1e consult als die 90 dagen voor de operatie plaatsvindt en de nacontrole als die 42 dagen na de operatie plaatsvindt.

Wat zijn de voorwaarden voor 2020?

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De voorwaarden voor andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 2019 of 2018.