Naar inhoud

Fysiotherapie

Wil je naar een fysiotherapeut of oefentherapeut? Met een FBTO Zorgverzekering (basisverzekering) krijg je soms een vergoeding voor fysiotherapie. Met de aanvullende module Spieren & Gewrichten kun je ook een vergoeding krijgen.

Wat is fysiotherapie?

Een fysiotherapeut of oefentherapeut behandelt klachten die te maken hebben met houding en bewegen.

Wat vergoedt de basisverzekering in 2020?

 Vanuit de basisverzekering krijg je geen vergoeding voor een tijdelijke klacht, sportblessure of rugklachten. Je krijgt soms wel een vergoeding uit de aanvullende module Spieren & Gewrichten.

Soms krijg je wel een vergoeding voor fysiotherapie uit de basisverzekering

Kijk voor meer informatie bij:

Hebben wij een contract met je zorgverlener?

Hoeveel je vergoed krijgt hangt af van de polis die je hebt. En van wie je de zorg krijgt. Je krijgt minder vergoed bij een zorgverlener zonder contract. Je vindt de zorgverleners met wie wij een contract hebben met de FBTO Zorgzoeker.

Zorgverlener met contract:

 • Restitutiepolis: 100% vergoeding
 • Naturapolis: 100% vergoeding

Zorgverlener zonder contract:

 • Restitutiepolis: 100% vergoeding van het wettelijke maximale tarief (WMG-tarief). Als dat er niet is, dan krijg je 100% van het marktconforme tarief
 • Naturapolis: 75% vergoeding van het gemiddeld tarief dat wij hebben afgesproken (het gecontracteerd tarief)

Bekijk de maximale tarieven (pdf) die wij vergoeden bij een zorgverlener zonder contract.

Wat vergoeden we niet?

Ben je 18 jaar of ouder? Fysiotherapie voor een tijdelijke klacht, een sportblessure of rugklachten wordt niet vergoed uit de basisverzekering. Daarnaast vergoeden we niet:

 • trainingen om je conditie te verbeteren
 • zwangerschapsgymnastiek
 • gymnastiek na de bevalling (postnatale gymnastiek)
 • medische fitness
 • massage
 • extra kosten voor behandeling buiten openingstijden
 • gemiste afspraken
 • het maken van rapporten
 • Intake & screening bij niet-gecontracteerde fysiotherapeut
 • een behandeling fysiotherapie of oefentherapie als je voor dezelfde ziekte of klacht al aan een beweegprogramma meedoet 

Heb ik een verwijzing nodig?

 • Je mag zonder verwijzing contact opnemen met een zorgverlener.
 • Wij vergoeden maximaal 1 behandeling per dag.

Heb ik vooraf toestemming nodig?

Je krijgt maximaal 1 behandeling per dag vergoed. Voor meer behandelingen per dag is toestemming  van ons nodig.

Wat vergoedt de aanvullende module Spieren & Gewrichten?

Met de module Spieren & Gewrichten krijg je een vergoeding voor fysiotherapeutische behandelingen. Het gaat in alle gevallen om medisch noodzakelijke behandelingen.Je hebt recht op een vergoeding van maximaal € 200,- of € 350,- per verzekerde, per kalenderjaar. Alle vormen van fysiotherapeutische behandelingen zijn onderdeel van het maximaal te vergoeden bedrag.

Goed om te weten: wil je een fysiotherapeutische behandeling in het buitenland? Dat kan alleen als de zorgverlener voldoet aan dezelfde voorwaarden als een zorgverlener in Nederland.  

Let op: onze aanvullende module Spieren & Gewrichten heeft een maximale vergoeding per kalenderjaar. Heb je dit jaar al eerder zorg gebruikt uit de module? Dan kan het zijn dat je het maximum bedrag, of een deel van het maximum bedrag hebt opgemaakt.

Wanneer kan ik de module aanzetten?

De module Spieren & Gewrichten kies je tegelijk met de basisverzekering per 1 januari. De module blijft aan staan tot en met 31 december.

Waar kan ik naar toe?

 • een fysiotherapeut 
 • een oefentherapeut Cesar/Mensendieck
 • voor manuele lymfedrainage mag u ook naar een huidtherapeut

Je vindt de gecontracteerde zorgverleners in onze FBTO Zorgzoeker.

Je krijgt bepaalde therapieën alleen vergoed als je therapeut staat ingeschreven

 • Ga je naar een fysiotherapeut voor kinder-, bekken-, oedeemtherapie of voor geriatrische, manuele of psychosomatische fysiotherapie? Dan krijg je alleen vergoeding van een fysiotherapeut die staat ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) of bij het Keurmerk Fysiotherapie
 • Ga je naar een oefentherapeut voor kindertherapie of psychosomatische therapie? Dan krijg je alleen vergoeding bij een oefentherapeut die staat ingeschreven in het register van de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)

Vergoeding fysiotherapie op afstand

Je krijgt fysiotherapie op afstand vergoed. Dit gaat om fysiotherapeutische behandelingen maar we vergoeden ook beeldbellen met je fysiotherapeut. Dat noemen we ook wel fysiotherapie op afstand. Hiermee krijg je online fysiotherapie van je zorgverlener, bijvoorbeeld via een platform maar het kan ook  telefonisch contact zijn. Zo kun je gebruik maken van de zorg die je nodig hebt. De vergoeding is ook voor oefentherapie, ergotherapie en logopedie.

Dit zijn de voorwaarden:

 • De vergoeding is alleen voor noodzakelijke zorg en voor zorg die goed past bij een behandeling op afstand.
 • De behandeling is een vervanging van een normale behandeling wanneer je bij de praktijk langsgaat.
 • De behandeling heeft hetzelfde resultaat als wanneer je bij de praktijk langsgaat.
 • De behandeling wordt gegeven via 1 van de volgende platforms: Clickdoc, E-zorg, KPN zorgmessenger, Physitrack, Vtell/Vcare, Weseedo, Zaurus.

Heb ik eigen risico?

Krijg je een vergoeding uit de basisverzekering en ben je 18 jaar of ouder? Dan heb je eigen risico. Je betaalt geen eigen risico voor vergoeding uit de aanvullende module.

Wat zijn de voorwaarden voor 2020?

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar je recht op hebt.
De voorwaarden voor andere jaren vind je in de polisvoorwaarden van 2019 of 2018.