Naar inhoud

Verpleging en verzorging in eigen omgeving

Heb je een FBTO Zorgverzekering? Dan wordt zorg aan huis door een verpleegkundige of verzorgende vergoed.

Wat is het?

Je krijgt bijvoorbeeld hulp bij het aankleden en douchen. En met het geven van injecties en verzorgen van wondjes. Mogelijk krijg je deze zorg via een Persoonsgebonden budget (Pgb) vergoed.

Wie krijgt een vergoeding?

  • mensen die hulp nodig hebben bij dagelijkse verzorging als wassen en aankleden
  • mensen die verpleegkundige hulp nodig hebben, bijvoorbeeld met injecties toedienen en wondjes verzorgen
  • ernstige zieke mensen, in de laatste fase van hun leven
  • kinderen met een lichamelijke handicap of kinderen waarvoor zorg 24 uur per dag in de buurt moet zijn omdat er een of meer specifieke verpleegkundige handelingen nodig zijn

Wat wordt vergoed in 2019?

Verpleging en verzorging door een verpleegkundige of verzorgende.

Zorgverlener met contract:

  • Restitutiepolis: 100% vergoeding
  • Naturapolis: 100% vergoeding

Zorgverlener zonder contract:

  • Restitutiepolis: 100% vergoeding van het wettelijke maximale tarief (WMG-tarief) of als dat er niet is 100% van het marktconforme tarief
  • Naturapolis: 75% vergoeding van het gemiddeld door ons gecontracteerd tarief

Wat wordt niet vergoed?

Persoonlijke verzorging als de Gemeente die vergoedt via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz).

Heb je een verwijzing nodig?

Je mag zonder verwijzing contact opnemen met een wijkverpleegkundige. Je hebt wel een indicatie nodig van een verpleegkundige. Je verpleegkundige stelt met jou een zorgplan op. Daarin staan je aantal uur verzorging en verpleging.

Heb ik eigen risico?

Je betaalt geen eigen risico.

Waar kun je naar toe?

Je krijgt alleen een vergoeding bij een BIG-geregistreerde HBO-verpleegkundige. Al onze gecontracteerde verpleegkundigen zijn geregistreerd. Deze vind je in de FBTO Zorgzoeker.

Wat zijn de voorwaarden?

Bekijk de polisvoorwaarden van je basisverzekering (pdf) van FBTO.