Naar inhoud

Thuisdialyse

Heb je een FBTO Zorgverzekering en heb je een dialysebehandeling bij je thuis? Dan heb je recht op vergoeding van de daarmee samenhangende kosten.

Wat is het?

Dialyse is het zuiveren van je bloed omdat je nieren niet goed werken. Normaal ga je hiervoor naar het ziekenhuis of een dialysecentrum. Met thuisdialyse kun je dit in je eigen huis doen.

Wat wordt vergoed in 2019?

De volgende kosten worden vergoed:

 • het aanpassen van je woning
 • het herstellen van je woning
 • elektriciteit
 • water
 • andere kosten die nodig zijn voor de dialyse

Zorgverlener met contract:

 • Restitutiepolis: 100% vergoeding
 • Naturapolis: 100% vergoeding

Zorgverlener zonder contract:

 • Restitutiepolis: 100% vergoeding van het wettelijke maximale tarief (WMG-tarief) of als dat er niet is 100% van het marktconforme tarief
 • Naturapolis: 75% vergoeding van het gemiddeld door ons gecontracteerd tarief

Wat wordt niet vergoed?

 • de kosten van water op dagen dat je niet thuis spoelt
 • de kosten van elektriciteit op dagen dat je niet thuis huis spoelt
 • de kosten als daarvoor al een andere vergoeding is uit een andere wettelijke regeling, bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuning via je gemeente

Je spoelt bijvoorbeeld niet thuis omdat je in het ziekenhuis ligt. Of omdat je op vakantie bent. Je kunt deze dagen opgeven op het formulier voor thuisdialyse.

Waar kun je naar toe?

Je kunt terecht bij je behandelend medisch specialist.

Heb je vooraf toestemming nodig?

Je medisch specialist vraagt toestemming voor je aan. Je medisch specialist maakt met je een inschatting van de kosten. Het gaat om de kosten van:

 • de tijdelijke aanpassingen in je woning
 • het elektriciteitsverbruik
 • het waterverbruik

Waar kan ik kosten declareren?

Je declareert de kosten voor elektriciteit en water met het formulier Vergoeding thuisdialyse (pdf).

Wat zijn de voorwaarden?

Bekijk hier de voorwaarden van de basisverzekering van FBTO (pdf).