Naar inhoud

Mechanische beademing

Heb je hulp nodig bij het ademen? Met een FBTO Zorgverzekering krijg je een vergoeding voor mechanische beademing. Je krijgt vergoeding onder voorwaarden.

Wat is het?

Bij mechanische beademing neemt een beademingsapparaat je ademhaling over. Dit kan in een ziekenhuis (beademingscentrum) of via thuisbeademing.  

Wat wordt vergoed in 2019? 

 • mechanische beademing in het beademingscentrum van het ziekenhuis of thuis 
 • medisch-specialistische zorg die je hierbij nodig hebt 
 • als het bij je thuis plaatsvindt, stelt het beademingscentrum voor elke behandeling de benodigde apparatuur gebruiksklaar beschikbaar en levert het centrum de medisch specialistische zorg en benodigde medicijnen die nodig zijn voor de beademing. 
 • de kosten van elektriciteit bij thuisbeademing. We vergoeden op dit moment € 1,44 per dag. 

Je krijgt minder vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener. Bekijk hiervoor de FBTO Zorgzoeker. Je hebt een verwijzing nodig van je longarts.  

Zorgverlener met contract: 

 • Restitutiepolis: 100% vergoeding 
 • Naturapolis: 100% vergoeding 

Zorgverlener zonder contract: 

 • Restitutiepolis: 100% vergoeding van het wettelijke maximale tarief (WMG-tarief) of als dat er niet is 100% van het marktconforme tarief
 • Naturapolis: 75% vergoeding van het gemiddeld door ons gecontracteerd tarief 

Wat wordt niet vergoed?

 • de kosten van elektriciteit op dagen dat er geen gebruik wordt gemaakt van thuisbeademing
 • de kosten als daarvoor al een andere vergoeding is uit een andere wettelijke regeling, zoals bijvoorbeeld de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) via je gemeente

Waar kan ik naar toe? 

Je kunt naar een ziekenhuis. Gecontracteerde ziekenhuizen voor thuisbeademing (CBT) zijn het: 

 • UMC Utrecht 
 • UMCG in Groningen 
 • UMC+ in Maastricht 
 • Erasmus MC in Rotterdam

Kan ik ook thuis beademd worden? 

Het beademingscentrum van het ziekenhuis is verantwoordelijk voor de thuisbeademing. Het beademingscentrum: 

 • zorgt dat de apparatuur klaar is voor gebruik 
 • levert de specialistische zorg 
 • regelt geneesmiddelen die je voor de thuisbeademing nodig hebt 

Heb ik eigen risico? 

Ja, je hebt eigen risico.  

Wat zijn de voorwaarden? 

Je moet zijn doorverwezen door een longarts 

Bekijk de polisvoorwaarden van je basisverzekering (pdf)  van FBTO.