Naar inhoud

Eerstelijns­verblijf

Met een basisverzekering van de FBTO Zorgverzekering heb je recht op eerstelijnsverblijf. Het verblijf is medisch noodzakelijk in verband met geneeskundige zorg en kan samen gaan met verpleging, verzorging en/of paramedische zorg.

Wat is het?

Eerstelijnsverblijf is tijdelijke zorg en opvang van minimaal 24 uur tot maximaal 3 maanden. Bedoeld voor mensen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen vanwege medische redenen.

Wat wordt vergoed in 2019?

Een verblijf dat medisch noodzakelijk is in verband met geneeskundige zorg. Het gaat om:

 • 24-uurs verpleging/verzorging
 • geneeskundige zorg
 • paramedische zorg in verband met je indicatie
 • palliatief terminale zorg in een instelling bij een levensverwachting van 3 maanden of korter

Zorgverlener met contract:

 • Restitutiepolis: 100% vergoeding
 • Naturapolis: 100% vergoeding

Zorgverlener zonder contract:

 • Restitutiepolis: 100% vergoeding van het wettelijke maximale tarief (WMG-tarief) of als dat er niet is 100% van het marktconforme tarief
 • Naturapolis: 75% vergoeding van het gemiddeld door ons gecontracteerd tarief

Wat wordt niet vergoed?

 • Respijtzorg. Respijtzorg is het overnemen van zorg, omdat de mantelzorger tijdelijk niet voor je kan zorgen. Je kunt wel een vergoeding krijgen voor gezinszorg of vervangende mantelzorg wanneer u de module Zorg en Herstel heeft aanstaan.
 • Geneeskundige geestelijke zorg als je jonger bent dan 18 jaar. Dan valt het verblijf onder de Jeugdwet. Je kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente waarin je woont.
 • Verblijf als er een CIZ indicatie is voor de Wet Langdurige Zorg. Bijvoorbeeld met een ZZP4 of een volledig pakket thuis. Je kunt verblijf regelen via het zorgkantoor.
 • Verblijf als je zorg in een geclusterde woonvorm krijgt. Je kunt verblijf regelen via het zorgkantoor.

Waar kun je naar toe?

Je kunt naar een zorginstelling die 24 uur per dag verpleegkundige en geneeskundige zorg kan leveren. Je vindt gecontracteerde zorginstellingen die voldoen aan de voorwaarden in de FBTO Zorgzoeker.

Heb ik toestemming nodig voor een verblijf langer dan 3 maanden?

Ja. Vraag je zorgverlener om voor de 60ste dag van je verblijf toestemming aan te vragen bij FBTO. Je hebt geen toestemming nodig voor palliatief terminale zorg.

Heb ik eigen risico?

Ja, je betaalt eigen risico.

Wat zijn de voorwaarden?

Bekijk de polisvoorwaarden van je basisverzekering (pdf) van FBTO.