Naar inhoud

Spoedeisende medische hulp in het buitenland

Heb je een FBTO Zorgverzekering en de module Zorg in het buitenland (Europa of Wereld) aanstaan? Je hebt recht op vergoeding voor spoedeisende medische hulp in het buitenland.

Wat is het?

Spoedeisende zorg in het buitenland is zorg die je nodig hebt in het buitenland. De behandeling van je klachten kan niet wachten tot je terug bent in Nederland.

Wat vergoedt de basisverzekering in 2019?

Je hebt in het buitenland recht op spoedeisende medisch zorg. Je krijgt maximaal het bedrag vergoed wat de behandeling in Nederland zou kosten.

Zorgverlener met contract:

 • Restitutiepolis: 100% vergoeding
 • Naturapolis: 100% vergoeding

Zorgverlener zonder contract:

 • Restitutiepolis: 100% vergoeding van het wettelijke maximale tarief (WMG-tarief) of als dat er niet is 100% van het in Nederland marktconforme tarief
 • Naturapolis: 75% vergoeding van het gemiddeld door ons gecontracteerd tarief

Wat vergoedt de module Zorg in het buitenland (Europa of Wereld)?

Bij spoedeisende medische hulp krijg je de volgende kosten volledig vergoed:

 • de behandeling door een arts
 • medisch noodzakelijk ziekenvervoer
 • kosten van geneesmiddelen tot maximaal € 50,- per verzekerde per kalenderjaar. Het gaat hierbij om geneesmiddelen die niet vergoed worden vanuit de basisverzekering maar wel zijn voorgeschreven door een huisarts, medisch specialist of tandarts
 • verpleegkosten bij een opname in een plaatselijk ziekenhuis. Dit ziekenhuis moet door de overheid zijn erkend
 • na toestemming van de FBTO Alarmcentrale: medisch noodzakelijke repatriëring naar een beter gespecialiseerd ziekenhuis in het buitenland, of naar een ziekenhuis in Nederland of uw woonplaats.
 • hulpmiddelen als onderdeel van de spoedeisende zorg tot maximaal € 150,- per kalenderjaar
 • tandheelkundige hulp die niet kan wachten tot terugkeer in Nederland (pijnbestrijding en treffen van noodvoorzieningen) of als gevolg van een ongeval tot maximaal € 500,- per kalenderjaar

Persoonlijke hulpverlening via de FBTO Alarmcentrale

Wanneer er een opname is in een buitenlands ziekenhuis, dan vergoeden wij:

 • de reiskosten (heen- en terugreis) van maximaal 2 personen die overkomen uit Nederland, wanneer de opname langer dan 5 dagen duurt en er geen familieleden ter plaatse zijn
 • de reiskosten (heen- en terugreis) van maximaal 1 persoon die overkomt om verzekerde kinderen (tot 16 jaar) terug te begeleiden naar Nederland, als de oorspronkelijke begeleider daar niet toe in staat is als gevolg van de omstandigheden
 • maximaal € 75,- per dag voor maximaal 10 dagen voor de verblijfkosten voor alle overgekomen personen samen
 • bij overlijden verzorgt de FBTO Alarmcentrale alle formaliteiten en het transport naar Nederland

Waar kun je naar toe?

Bel altijd direct met de FBTO Alarmcentrale. Het liefst voordat je wordt opgenomen. Lukt dat niet? Bel de FBTO Alarmcentrale dan zo snel mogelijk. Je kunt 24/7 bellen met +31 (0)58 234 56 50.

Heb ik eigen risico?

Je betaalt voor een vergoeding uit de aanvullende module geen eigen risico. Je betaalt wel eigen risico voor de vergoeding van de basisverzekering uit de FBTO Zorgverzekering.

Wat zijn de voorwaarden?

Bekijk de polisvoorwaarden van je basisverzekering (pdf) van FBTO en de Voorwaarden FBTO Aanvullende modules (pdf).