Naar inhoud

Zorg in een audio­logisch centrum

Heb je een FBTO Zorgverzekering en heb je gehoorproblemen? Dan heb je recht op een vergoeding van zorg in een audiologisch centrum. Dat geldt ook voor je kind met een eventuele spraak- of taalstoornis.

Wat is het?

In een audiologisch centrum werken experts op het gebied van horen en spreken. Je kunt hier zorg krijgen als je gehoorproblemen hebt. De zorg houdt in dat het audiologisch centrum:

  • Onderzoek doet naar je gehoorfunctie.
  • Je adviseert over aan te schaffen gehoorapparatuur.
  • Je voorlichting geeft over het gebruik van de apparatuur.
  • Psychosociale zorg verleent als dat voor je gehoorprobleem noodzakelijk is.

Wat wordt vergoed in 2019?

Je krijgt vergoeding onder voorwaarden.

Zorgverlener met contract:

  • Restitutiepolis: 100% vergoeding
  • Naturapolis: 100% vergoeding

Zorgverlener zonder contract:

  • Restitutiepolis: 100% vergoeding van het wettelijke maximale tarief (WMG-tarief) of als dat er niet is 100% van het marktconforme tarief
  • Naturapolis: 75% vergoeding van het gemiddeld door ons gecontracteerd tarief

Er is een verwijzing nodig

Vraag om een verwijzing aan de huisarts, bedrijfsarts, kinderarts, kno-arts, triage-audicien, specialist, ouderengeneeskunde of jeugdarts.

Waar kan ik naartoe?

Een gecontracteerd audiologisch centrum kan hulp bieden bij het stellen van een diagnose. Wil je weten met welke audiologische centra wij een contract hebben? Gebruik dan de FBTO Zorgzoeker. Wil je naar een audiologisch centrum waarmee we geen contract hebben? Dan kan de vergoeding lager zijn dan bij een audiologisch centrum waarmee we wel een contract hebben afgesloten.

Voor hulp aan kinderen met een spraak-of taalstoornis mag je alleen naar een audiologisch centrum waarmee we afspraken hebben gemaakt. Je kan dit ook bij het audiologisch centrum navragen.

Heb ik eigen risico?

Ja, je betaalt eigen risico.

Wat zijn de voorwaarden?

Bekijk de polisvoorwaarden van je basisverzekering (pdf) van FBTO.