Naar inhoud

Niet-geleverde zorg registreren

Deze bijzondere coronacrisis vraagt om speciale maatregelen. Daarom zijn er in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een aantal maatregelen bekendgemaakt zodat voor pgb-budgethouders de zorg door blijft gaan.

Nieuwe regeling

Voor de periode tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2021 is een nieuwe regeling. Is de zorgverlener of de pgb-budgethouder besmet met het coronavirus? Of moeten zij in quarantaine? En moet er een vervangende zorgverlener ingezet worden? Dan kun je een vergoeding krijgen voor de niet-geleverde zorg. De regeling is veranderd ten opzichte van de regeling uit de 1e coronagolf. Je krijgt niet (meer) een vergoeding als de pgb-budgethouder uit angst voor besmetting geen gebruik maakt van zorg. Of wanneer de zorgverlener uit angst voor besmetting geen zorg wil geven. Je krijgt ook geen vergoeding als de zorgverlener op een andere manier al wordt betaald voor de niet-geleverde zorg. Bijvoorbeeld als de zorgverlener betaald krijgt via de regeling ‘loondoorbetaling bij ziekte’ via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 

Stuur je declaraties naar ons op

De declaraties van niet-geleverde zorg stuur je naar ons op zoals je dat normaal ook deed. Een voorwaarde hiervoor is dat je goed bijhoudt welke zorg niet geleverd is, maar wél betaald. Dat moet iedere keer dat niet-geleverde zorg is doorbetaald. Je moet dan kunnen bewijzen dat dit was omdat  de budgethouder of de zorgverlener besmet was met het coronavirus. Of in quarantaine moest. Dit bewijs kan zijn:

 • De uitslag van een positieve coronatest in combinatie met de bevestiging van je afspraak.
 • Een verklaring die de budgethouder samen met de zorgverlener opstelt. Bijvoorbeeld een e-mail. Een kopie van deze e-mail bewaar je in de administratie.

Gebruik het registratieformulier

Vanaf 1 oktober 2020 houd je de niet-geleverde zorg bij op het Registratieformulier. Het gaat om declaraties van niet geleverde zorg vanaf 1 oktober 2020 tot 31 december 2021.

Stuur het formulier uiterlijk 1 maart 2022 aan ons op

Wordt de niet-geleverde zorg niet bijgehouden? Of stuur je het registratieformulier na de Coronacrisis niet op? Dan gaan wij ervan uit dat alle gedeclareerde zorg geleverd is.
Blijkt op een later moment dat gedeclareerde zorg niet geleverd is? Dan kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van het persoonsgebonden budget. Het is daarom belangrijk dat:

 • Je de gedeclareerde uren van niet-geleverde zorg per zorgverlener goed bijhoudt op de registratieformulieren.
 • Je de registratieformulieren goed bewaart, óók nadat de gegevens met ons zijn gedeeld. De formulieren kunnen later nog een keer opgevraagd worden.

Zo werkt het

 • Stuur declaraties van niet-geleverde zorg op als normale declaraties voor de periode van 1 oktober 2020 tot 31 december 2021.
 • Houd bij welke zorg niet geleverd, maar wél vergoed is. Op de factuur van een formele zorgverlener (bijvoorbeeld erkende wijkverpleegkundigen) moet de zorgverlener duidelijk vermelden dat het om niet-geleverde zorg gaat. Op de declaratie van een informele zorgverlener (iemand zonder officiële registratie, bijvoorbeeld een kennis of een familielid) hoeft dit niet.
 • Geef in het formulier het aantal uren en minuten niet-geleverde zorg per zorgverlener op. Zie hiervoor ook het schema in het formulier.
 • Registreer ook de niet-geleverde uren zorg op basis van maandbetalingen.

Formulier opsturen

Stuur het ingevulde registratieformulier uiterlijk 1 maart 2022 op via de FBTO Zorgapp, MijnFBTO of per post naar:

FBTO
Afdeling Declaratieservice
Postbus 8901 BC LEEUWARDEN

Houd ook hier rekening mee

 • Het registratieformulier geldt niet voor een zieke zorgverlener waar de budgethouder een arbeidsovereenkomst mee heeft. Daarvoor maak je gebruik van de regeling ‘loondoorbetaling bij ziekte’ via de SVB.
 • Geeft de zorgverlener zorg vanuit de Zvw én de Wmo en/of Jeugdwet? Splits dan de declaratie en gebruik 2 formulieren per zorgverlener De budgethouder kan de volgende formulieren gebruiken:
  • Zorg vanuit de Zvw: registratieformulier declaratie niet-geleverde zorg Zvw-pgb door corona. Stuur dit formulier naar je zorgverzekeraar.
  • Zorg vanuit de Wmo en/of Jeugdwet: gebruik het registratieformulier van de gemeente. En volg de afspraken die de gemeente heeft gemaakt voor het registreren van gedeclareerde, niet-geleverde zorg vanuit de Wmo en/of Jeugdwet.
 • Is de verwachting dat door het declareren van niet-geleverde zorg en het declareren van wel-geleverde zorg het budget binnenkort op zal zijn? Neem dan contact met ons op. Hiermee voorkom je dat de uitbetaling niet kan plaatsvinden als je budget verbruikt is.

Vragen?

Heb je nog vragen over het Zvw-pgb en het coronavirus? Bekijk dan de vragen en antwoorden.