Naar inhoud

Vergoeding voor een pedicure

Bij FBTO krijg je in sommige gevallen een vergoeding voor de pedicure uit de basisverzekering. Je kunt je hiervoor niet aanvullend verzekeren. We vertellen je graag wanneer je een vergoeding kunt krijgen.

Soms krijg je de pedicure vergoed uit de basisverzekering

Soms krijg je een vergoeding voor een pedicure uit de basisverzekering. Je krijgt een vergoeding voor een pedicure uit de basisverzekering als:

  • Je diabetes hebt met een verhoogd risico op wondjes (ulcera).
  • Je zorgprofiel 2 of hoger is.
  • De zorg door een podotherapeut wordt uitbesteed aan een pedicure. De podotherapeut moet geregistreerd zijn in het Kwaliteitsregister Paramedici.
  • De pedicure onderdeel is van ketenzorg bij diabetes type 2. Ketenzorg is een zorgprogramma dat je soms kunt krijgen.

Het jaarlijkse voetonderzoek van diabetische voeten vanaf zorgprofiel 1 wordt ook vergoed uit de basisverzekering en mag dus door de pedicure worden gedeclareerd. Let op! Voetzorg voor zorgprofiel 1 wordt niet vergoed door de basisverzekering. Die kosten betaal je helemaal zelf.

Soms betaal je het eigen risico

Betalen we de pedicurebehandelingen uit de basisverzekering? Dan betaal je soms eigen risico. Kijk in de polisvoorwaarden voor alle vergoedingen van de basisverzekering.