Naar inhoud
een man plakt een pleister over de knie van een meisje

Jaarcijfers zorg 2019

Jaarcijfers 2019: basiszorgverzekering nog verlieslatend en lagere inzet kapitaal voor niet- kostendekkende premie 2020.
6 april 2020
Achmea Zorgverzekeringen N.V., waar de zorgverzekeringsactiviteiten van FBTO toe behoren, heeft over 2019 een positief resultaat van 63 miljoen euro behaald. Ons resultaat over 2019 is 66 miljoen euro lager in vergelijking met 2018. Dit is vooral het gevolg van een negatieve ontwikkeling van de zorgkosten en afrekeningen over oude jaren. In 2019 werd dit onder andere veroorzaakt door hogere zorgkosten voor Medisch Specialistische Zorg voor het schadejaar 2016 dan voorzien.

In het resultaat oude jaren in 2018 was een gunstige ontwikkeling van zorgkosten voor oude jaren zichtbaar voor Medisch Specialistische Zorg, Farmacie en GGZ met name voor schadejaar 2017. De inzet van kapitaal voor een niet-kostendekkende premie op de basiszorgverzekering is in 2019 4 miljoen euro lager dan in 2018.

Besteding premiegeld

Met zo’n 5 miljoen verzekerden heeft Achmea Zorgverzekeringen N.V. in 2019 14,1 miljard euro omzet behaald. Het grootste gedeelte van het geld (13,6 miljard euro) is besteed aan zorgkosten. De organisatiekosten bedroegen 475 miljoen euro. Deze zijn lager dan een jaar geleden en wordt in belangrijke mate verklaard door lagere reorganisatielasten en de integratie van Zilveren Kruis met De Friesland. Door deze integratie zijn systemen en processen geharmoniseerd en is het aantal medewerkers afgenomen.

Een deel van ons vermogen hebben we belegd. Uit deze beleggingen hebben we een rendement van 23 miljoen euro behaald. We beleggen met name in obligaties. Hiermee is het risico dat onze opgebouwde reserves verloren gaan klein.

Solvabiliteit

De solvabiliteit van Achmea Zorgverzekeringen N.V. is 158% en daarmee 7 procentpunt hoger dan vorig jaar. Dit is vooral het gevolg door het positieve resultaat over 2019 en de positieve ontwikkelingen in de herwaarderingsreserve als gevolg van de stijgende beurskoersen. Solide reserves zorgen ervoor dat we ook in de toekomst goed in staat zijn om zorgkosten te kunnen blijven vergoeden. We houden meer reserves aan dan het minimaal noodzakelijke.  

Meer zorg uit elke euro premie

We blijven kijken naar mogelijkheden om meer zorg uit elke euro premie te halen. Door zelf efficiënter te werken, maar ook door samen te werken met zorgverleners. En door het stimuleren van een gezonde leefstijl van verzekerden. Mooie voorbeelden hiervan zijn:

  • Zorgverlening mogelijk maken tegen minimale administratieve lasten, waarbij zorg betaalbaar is en voldoet aan professionele normen voor kwaliteit.
  • Verbeteringen realiseren die onderscheidend zijn en die bijdragen aan onze visie ‘Zorg veilig Thuis’. Waaronder Online contact met zorgverlener en monitoring bij (chronisch) zieken zoals met HartWacht of COPD In Beeld.
  • Behandeling thuis, waaronder chemo- immunotherapie thuis, dialyse thuis en psychiatrische zorg thuis (IHT).

Downloads

Misschien vind je dit ook interessant...