Veranderingen in de aanvullende zorgverzekering

Op deze pagina lees je meer over wat er in 2019 voor je zorgverzekering verandert in de aanvullende modules. We hebben een zo duidelijk mogelijk overzicht gemaakt. Wat er precies verandert per module, lees je hieronder. 

Goed om te weten: met de nieuwe betaalservices van FBTO heb jij de regie over je zorgkosten.

Module Alternatieve geneeswijzen

Veranderingen in 2019:
Je kunt kiezen uit 2 vergoedingen: € 200,- of € 350,- voor alternatieve behandelingen en homeopathische en antroposofische geneesmiddelen. De hoogte van de vergoeding kan gedurende het jaar niet veranderd worden. Je krijgt een vergoeding voor alternatieve geneeswijzen wanneer de zorgverlener is aangesloten bij een beroepsvereniging. In de lijst Vergoedingenoverzicht beroepsverenigingen (pdf) lees je van welke aangesloten beroepsvereniging je een vergoeding krijgt. Neuromusculaire therapie wordt niet meer vergoed. Lees meer over de module Alternatieve geneeswijzen

Module Gezichtszorg & Orthodontie

Veranderingen in 2019:
De vergoeding voor orthodontie per kalenderjaar per verzekerde is in 2019 maximaal € 500,-. Omdat de zorgkosten voor deze module te hoog zijn, is de maximale vergoeding voor 2019 verlaagd. Je krijgt maximaal € 500,- voor orthodontie voor meeverzekerde kinderen tot 18 jaar. Dit was in 2018 € 750,-. Lees meer over de module Gezichtszorg & Orthodontie.

Module Spieren & Gewrichten

Veranderingen in 2019:
Meer flexibiliteit in de aanvullende module Spieren & Gewrichten. Je kunt kiezen uit 2 vergoedingen: € 200,- of € 350,- per verzekerde per kalenderjaar. De hoogte van de vergoeding kan niet veranderd worden tijdens het kalenderjaar. In 2018 was dit standaard € 350,-. Lees meer over de module Spieren & Gewrichten.

Module Tand

Veranderingen in 2019:
Bij de vergoeding van € 250,- kan naast 100% vergoeding, ook gekozen worden voor 75% vergoeding van de nota’s tot € 250,-. De hoogte van de gekozen vergoeding kan tijdens het kalenderjaar niet veranderd worden. Daarnaast vergoeden wij mondhygiëne en parodontologische behandelingen vanuit elke module Tand tot maximaal 75% van het bedrag op je nota. Lees meer over de Module Tand.

Module Zorg in het buitenland met werelddekking

Veranderingen in 2019:
Er is in 2019 geen vergoeding meer voor kosten van reisvaccinaties. Je betaalt daarom minder premie voor deze module. Je krijgt als verzekerde van FBTO 10% korting bij Thuisvaccinatie.nl. Lees meer over de module Zorg in het buitenland.

Module Zorg in het buitenland (Europa en werelddekking)

Veranderingen in 2019:
FBTO vergoedt geneesmiddelen die niet geregistreerd staan in het GeneesmiddelenVergoedingsSysteem (GVS) tot maximaal € 50,-, als deze worden voorgeschreven door een arts bij spoedeisende zorg in het buitenland. Lees meer over de module Zorg in het buitenland.

Module Gezinsplanning

Veranderingen in 2019:
Geen vergoeding meer van de eigen bijdrage van anticonceptie. Anticonceptie voor vrouwen onder de 21 jaar valt binnen de basisverzekering. Anticonceptie voor vrouwen vanaf 21 jaar wordt vergoed vanuit de module Gezinsplanning. Lees meer over de module Gezinsplanning.

Module Zorg & Herstel

Veranderingen in 2019:
De kosten van een second opinion door Royal Doctors worden in 2019 vergoed uit deze module. Daarnaast vergoeden we de kosten van een Mammaprint. Dit onderzoek kan helpen bij de keuze van de behandeling in een vroeg stadium van borstkanker. Lees meer over de module Zorg & Herstel.

Nieuwe module Beter in je vel

Veranderingen in 2019:
Met de nieuwe module Beter in je vel kies je samen met een zorgprofessional uit 1 van de 5 online zelfhulpmodules van Stichting Mirro, zoals bijvoorbeeld relatie- of slaapproblemen. In deze module kun je voor een eigen bijdrage van € 35,- ook kiezen voor 2 telefonische coaching momenten van een zorgprofessional via Medicinfo. Lees meer over de module Beter in je vel.

Wij hebben niets veranderd in de modules:

Conditie & Fitheid
Ongevallen
Tand ongeval

Wil je weten wat er verandert in de basisverzekering in 2019? Bekijk dan deze pagina met veranderingen in de basisverzekering.